Правила и условия за покупка

Правила и условия


A. Общи условия

1 Юрисдикция
2 Сключване на договор
3 Разходи за връщане на стоки в случай на отказ
4 Цени и условия за плащане
5 Условия за доставка и доставка
6 Отговорност за дефекти
7 Приложимо право

Б. Информация за клиента

1 Информация за самоличността на клиента
2 Информация за съществените характеристики на стоки или услуги
3 Информация за сключването на договора
4 Информация за плащане и доставка
5 Информация за технически стъпки, които водят до сключване на договора
6 Информация относно технически средства, за да се избегнат грешки при въвеждане.
7 Информация за наличните езици за сключване на договора

A. Общи условия

1 Юрисдикция

1.1 Тези правила и условия на ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт (наричан „продавач“) се прилагат за всички договори, които потребител или бизнес (наричан „купувач“) ще сключи с продавача по отношение на стоки и /или услуги, предлагани в неговия онлайн магазин.

1.2 Потребител по смисъла на настоящите общи условия е всяко физическо лице, което сключва правна сделка, изпълнител по смисъла на настоящите общи условия е всяко физическо или юридическо лице или юридическо дружество, което извършва търговска или независима професионална дейност по сключване на правна сделка.

2 Сключване на договор

2.1 Продуктът, показан в онлайн магазина на продавача, не представлява обвързваща оферта от продавача, а служи за подаване на правно обвързваща оферта за покупка от клиента.

2.2 Клиентът може да подаде своята поръчка, като използва интегрираната форма за поръчка в онлайн магазина, предоставен от продавача. След въвеждане на личните данни, клиентът подава правно обвързваща договорна оферта, като щракне върху бутона за изпращане по време на процеса на поръчка, свързан със стоките, поставени в пазарската кошница.

2.3 Обработката на поръчките и контактът с клиентите обикновено се извършват по имейл и чрез автоматизирана обработка на поръчки. Клиентът трябва да се увери, че имейл адресът, предоставен във връзка с поръчката, е правилен и достатъчен за предаване на съобщения между него и продавача. Когато използва SPAM-филтри, клиентът трябва да се увери, че продавачът или назначена трета страна ще могат да се свържат с купувача по имейл с информация, отнасяща се до поръчката.

3 Разходи за връщане при упражняване на правото на отказ

Ако клиентът има право на отказ, в случай на упражняване на правото на отказ се налагат редовните разходи по връщането.

4 Ценообразуване и условия на плащане

4.1 Цените, посочени от продавача, са крайни цени в лева и включват законовите задължителни данъци върху добавената стойност. Ако е приложимо, допълнителните разходи за доставка и доставка ще бъдат посочени в описанието на конкретния продукт.

4.2 Клиентът има избор от опции за плащане.

  • Плащане в брой (на куриера при доставка) – Плащането се извършва при доставка oт куриер или в офисите за доставка.
  • Плащане с дебитна/кредитна карта онлайн.

5 Условия за доставка и доставка

5.1 Доставката на стоките се извършва чрез избран метод на доставка от клиента и до посочения от клиента адрес за доставка или офис на куриер. При обработката на транзакцията има значение само адресът за доставка, посочен по време на процеса на закупуване. Нашата компания работи с куриери на Спиди и Еконт.

5.2 В случай, че транспортната фирма върне стоката на продавача след неуспешен опит за доставка, клиентът поема всички разходи. Това не важи, ако клиентът упражни правото си на отказ, като откаже приемането, ако не носи отговорност за обстоятелството, довело до невъзможност за доставка или ако не е могъл да приеме предлаганата услуга, освен ако продавачът не го е информирал за услуга в разумен срок.

5.3 Продавачът ще предприеме всички разумни мерки за доставка на стоката. В случай на неналичност или само частична наличност на стоката, клиентът ще бъде уведомен незабавно и насрещното изпълнение ще бъде възстановено без забавяне.

6 Отговорност за дефекти

Прилага се правна отговорност.

7 Приложимо право

7.1 Всички правоотношения на страните се подчиняват на законите на България с изключение на законите за международната покупка на движими стоки. Този избор на право се прилага само ако предоставената закрила не е оттеглена чрез непреодолими разпоредби на държавата, в която клиентът има обичайното си местопребиваване.

7.2 Ако клиентът действа като търговец, юридическо лице от публичното право или специален фонд по публично право с местопребиваване в България, законното място е единствено местонахождението на продавача. Ако клиентът се намира извън територията на България, седалището на продавача е единственото място на юрисдикция за всички спорове, произтичащи от този договор, ако договорът или вземанията, произтичащи от договора, могат да бъдат прехвърлени на професионална и търговска дейност на клиента. Продавачът има право в посочените по-горе случаи да се обади в съда по местожителството на клиента.

7.3 Езикът на договора е български.

Б. Информация за клиента

1 Информация за самоличността на продавача

ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт

ЕИК 206574210

БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1700 р-н Витоша, ул. „Константин Петканов“, No 14, офис 5

Управители

Волфганг Елсен

Нина Сименова

Предмет на дейност
Внос/износ на стоки и медицински продукти, Практикуване на електронна търговия и притежаване на лицензи и патенти
Телефон: 0882621097
Имейл: info@ibdiscount.com

2 Информация за съществените характеристики на стоките или услугите

Основните характеристики на стоките или услугите могат да бъдат получени от съответното описание на продукта, предоставено от продавача.

3 Информация за сключването на договора

Сключването на договора се извършва съгласно номер 2 от Общите условия на продавача (виж по-горе)

4 Информация за плащане и доставка

Плащането се извършва съгласно номер 4, доставката съгласно номер 5 от Общите условия на продавача (виж по-горе)

5 Информация за технически стъпки, които водят до сключване на договора

За подаване на офертата чрез онлайн формата за поръчка на доставчика, клиентът трябва да премине през следните технически стъпки:

5.0.1 Поставяне на желания артикул във виртуалната пазарска кошница

5.0.2 Регистрация в онлайн магазина чрез въвеждане на потребителско име и парола или – ако няма текущ клиентски акаунт – чрез въвеждане на данните за поръчка в предоставения формуляр за кандидатстване

5.0.3 Избор на желания адрес за фактуриране и доставка

5.0.4 Избор на желания метод за доставка

5.0.5 Избор на желания метод на плащане

5.0.6 Обобщение на информацията за поръчката

5.0.7 Подаване на поръчка

5.0.8 Плащане на поръчка

5.1 Приемането от продавача се извършва съгласно номер 2.3 от Общите условия на продавача (виж по-горе)

6 Информация за технически средства за коригиране  на въведени грешки

Преди да изпрати обвързващата поръчка, клиентът винаги може да коригира данните си, като използва обичайните функции на клавиатура и мишка. В допълнение, всички записи се показват още веднъж в прозорец за потвърждение и могат също да бъдат коригирани с помощта на нормалните функции на мишката или клавиатурата.

7 Информация за наличните езици за сключване на договора

Българският език е достъпен изключително за сключването на договора.

Продавачът се задължава да обработва личните данни на Купувачите в съответствие с изискванията, въведени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Политиката за поверителност и защита на личните данни можете да откриете ТУК.

8. Christmas sale е валидна за селекция продукти от 01. 12. до 31.12.2023 г. или до изчерпване на наличните количества. Някои артикули са с остатъчни бройки. Промоцията не може да се комбинира с други кодове за отстъпка